Organisatie

Het Vocaal Ensemble Leeuwarden is een vereniging, ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Op basis van de statuten is een huishoudelijk reglement vastgesteld.

Het bestuur bestaat uit vijf koorleden, gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Naast het bestuur zijn verschillende commissies actief, zoals een muziek- en pr-commissie. Het VEL is een actieve vereniging: allerlei aandachtsgebieden worden door leden behartigd.