Het koor

Het Vocaal Ensemble Leeuwarden – verder VEL genoemd – telt tegen de dertig zangers die in een plezierige collegiale sfeer klassieke koormuziek beoefenen. Zij zijn afkomstig uit zowel Leeuwarden als de regio. Het VEL bestaat al sinds 1966, eerst onder de naam Leeuwarder Cantorij.

Oorspronkelijk was het een koor van studenten en docenten van de Pedagogische Academie Mariënburg, nu is de beroepsachtergrond zeer divers. Wel hebben allen muzikale scholing gehad en kunnen zij redelijk tot goed van blad lezen.

Het repertoire is heel breed: van oud tot nieuw, zowel religieus als seculier.

Vanaf 2007 wordt het koor gedirigeerd door David van Roijen. Hij studeerde af in koordirectie aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. De lange verbintenis tussen dirigent en koor geeft wel aan hoe tevreden beide partijen daarover zijn.

Het VEL streeft ernaar, gemiddeld twee concerten per jaar te geven rondom een thema op basis van bijvoorbeeld een regio of periode. Daartoe wordt er wekelijks gerepeteerd – afgezien van de schoolvakanties – op woensdagavond van 19.45 tot 22.00 uur, in de Johan Willem Frisoschool te Leeuwarden.