Komende concerten

Op de planning stond en staat een concert met werken van Duitse componisten uit Thüringen: Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar en Jena. Aan deze steden zijn achtereenvolgens de namen verbonden van J.S. Bach, J.E. Bach, G.H. Stölzel, J.C. Bach, F. Liszt en M. Reger. Van deze componisten zal het VEL werken uitvoeren met begeleiding van orgel, kistorgel en cello.

Waarom werken van componisten uit Thüringen?

In de eerste plaats: het zijn werken die het waard zijn uitgevoerd te worden.

Maar daar komt dit bij: Het VEL heeft al enige tijd een inspirerend contact met een koor uit Jena, de Jenaer Madrigalkreis. Het is de bedoeling in 2023 met dit koor een uitwisseling te organiseren: in het voorjaar komt ‘Jena’ naar Leeuwarden en in het najaar gaat ‘Leeuwarden’ naar Jena. In beide plaatsen geven de koren een gezamenlijk concert, wat inhoudt dat elk koor een half programma gaat verzorgen en dat de koren één stuk samen zullen zingen.

Het VEL heeft ervoor gekozen, werken te zingen van twee Friese componisten, een oude en een hedendaagse. Van Jacques Vredeman (1563-1621) staat onder andere de oudst bekende muziek op Friese tekst op het programma. Daarnaast zal van Peter Visser (1939-) zijn ‘Trije Obe Postma-lieten’ worden gezongen voor welke compositie hij in 2011 de Obe Postmaprijs won.

Druk programma, zult u misschien denken?

We hebben nog meer ijzers in het vuur!

Voor februari 2021 stond een optreden in het voorprogramma van het Nederlands Kamerkoor op de rol. Heel spijtig dat we de mooie werken van John Dowland, William Byrd en Thomas Morley (alle drie uit de tijd dat Elizabeth I koningin van Engeland was) en de ‘Three Elizabethan Part Songs’ van Ralph Vaughan Williams nu niet kunnen uitvoeren. Maar ook hier geldt: wat in het vat zit……

Dus: houdt onze website in de gaten.

Op 4 mei 2022 was het VEL aan de beurt om in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden het Herdenkingsconcert te verzorgen dat aansluit op de officiële dodenherdenking in de Prinsentuin. Maar vanwege de coronapandemie is de beurt van het VEL twee jaar opgeschoven, het wordt nu mei 2024. Het plan is om voor dit concert een compositie-opdracht te verlenen aan een jonge Friese componist.